Ο εφιάλτης της ανεργίας των νέων και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενημέρωση

Ο εφιάλτης της ανεργίας των νέων και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Βασίλη Κικίλια για τη φιλοξενία του άρθρου μου στην προσωπική του ιστοσελίδα.8a

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που βιώνει η γενιά μου, οι νέοι άνθρωποι είναι η ανεργία. Η ανεργία που συγκλονίζει σήμερα τη μέση ελληνική οικογένεια και αποτελεί μια σύγχρονη κοινωνική «γάγγραινα» καθόσον οδηγεί μεγάλο μέρος του ποιοτικότερου ανθρωπίνου δυναμικού σε αναζήτηση της τύχης του στο εξωτερικό, ειδικά στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Θεωρώ ότι η χώρα μας δεν έχει την πολυτέλεια να γυρίζει την πλάτη σε αυτό το κεφάλαιο και πρέπει η εκπροσώπησή της στο προσεχές Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επικεντρώσει σε αυτήν την προσπάθεια. Προφανώς και είναι εγγενές χαρακτηριστικό της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της, αλλά η διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι προϊόν ενός ανταγωνισμού επί τα βελτίω και όχι μιας άτυπης διαδικασίας οικονομικής μετανάστευσης.

Η χώρα μας έχει ένα ανθρώπινο δυναμικό άριστης ποιότητας και εκπαίδευσης, έχει μια γεωγραφική θέση που μπορεί να την καταστήσει δέκτη και όχι αποστολέα ανθρωπίνου δυναμικού. Έχει τη γη, τη θάλασσα και τον ήλιο τα οποία μπορούν να της δώσουν αυτάρκεια και θέσεις εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία σαν γενιά πιστεύουμε και χρειαζόμαστε, αποτελεί το νομικό πλαίσιο εκείνο εντός του οποίου παράγεται ένα μεγάλο μέρος των εθνικών νομοθετημάτων υπό τη μορφή Οδηγιών και Κανονισμών. Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη. Πρέπει να είμαστε παρόντες.

Ως εκ τούτου, η παρουσία των Ελλήνων Ευρωβουλευτών εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να έχει ως στόχο την εξασφάλιση ειδικών ρητρών στα εκδιδόμενα νομοθετήματα για την προστασία των νέων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Με άλλες λέξεις, αντί να υφίστανται νομοθετήματα που να παρέχουν μικρότερα οφέλη για έναν νεοπροσλαμβανόμενο, να παλέψουμε όλοι μαζί ώστε να παρέχουν περισσότερα. Να υπάρξει συνεργασία κρατών-μελών και Ε.Ε. για την παραγωγή των νομοθετημάτων εκείνων που θα δώσουν κίνητρα στο νέο άνθρωπο στο ξεκίνημα της καριέρας του. Κίνητρα για πρόσληψη νέων στον ιδιωτικό τομέα, προτεραιότητα για τους νέους έως 30 στις ελάχιστες προσλήψεις στο δημόσιο, μειωμένη-συμβολικού τύπου φορολογία στους νέους επαγγελματίες, μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι τη συμπλήρωση 30 ετών, πρόβλεψη και απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ προς την κατεύθυνση της απασχόλησης των νέων, περισσότερα προγράμματα ΟΑΕΔ βασισμένα στο ως άνω ζητούμενο.

Η ανεργία των νέων «ροκανίζει» τα θεμέλια της χώρας, της κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης. Είναι ζήτημα πρώτης τάξεως και πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για όλους μας.
Η απάντηση στο ερώτημα περί μειωμένων κρατικών εσόδων από τις φορολογικές-ασφαλιστικές ελαφρύνσεις είναι ότι η διευκόλυνση των νέων ανθρώπων στην ένταξη στην εκάστοτε αγορά εργασίας, στην ανάπτυξη του δικού τους επαγγελματικού περιβάλλοντος και στη διεύρυνση των δυνατοτήτων τους θα αποφέρει μεσοπρόθεσμα περισσότερα έσοδα στα ελληνικά ταμεία, καθόσον οι άνθρωποι αυτοί θα μείνουν στη χώρα, θα επενδύσουν, θα καταναλώσουν, θα απασχολήσουν με τη σειρά τους άλλους εργαζόμενους και, με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργηθεί ευοίωνο αναπτυξιακό περιβάλλον.

Η στήριξη της νέας γενιάς είναι θέμα επιβίωσης για την χώρα μας.

Γιώργος Κώτσηρας
Δικηγόρος με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό και Διοικητικό Δίκαιο
Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία