Περιβάλλον: Ένα Ευρωπαϊκό Στοίχημα

Ενημέρωση

Περιβάλλον: Ένα Ευρωπαϊκό Στοίχημα

www

Το news.gr φιλοξένησε άρθρο του Γιώργου Κώτσηρα σχετικά με τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Το Περιβάλλον, σ’ όλη του τη διάσταση, έχει εδώ και πολύ καιρό αναχθεί σε Κοινωνικό Αγαθό, προστατευόμενο, τόσο από το Σύνταγμά μας, όσο και από τη Συνθήκη Λειτουργίας της ΕΕ.

Η προστασία του, όμως, θα ήταν δίχως περιεχόμενο, αν δεν συνοδευόταν από την ατομική ευθύνη κάθε Πολίτη. Η δραστηριοποίηση των περιβαλλοντικών φορέων (που μερικές φορές διέπεται από καταχρηστικές συμπεριφορές) δεν αρκεί για να δοθεί σ’ αυτό το κοινωνικό αγαθό, το ορθό περιεχόμενο.

Το Κράτος οφείλει να λαμβάνει ισόρροπα μέτρα που απ’ τη μιά θα προστατεύουν το περιβάλλον κι απ’ την άλλη δεν θα ανακόπτουν την ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό, η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει άμεσα αναπτυξιακές πρωτοβουλίες φίλιες προς το περιβάλλον. Μ’ άλλα λόγια, να “εκμεταλλευτεί” το περιβάλλον για να προάγει την υγιή οικονομική ανάπτυξη.

Σημαντική είναι και η ευαισθητοποίηση των Πολιτών. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε και ατομική ευθύνη του καθενός, υπό την έννοια ότι, ο καθένας από μας μπορεί και οφείλει να συμβάλλει με την ατομική του συμπεριφορά στην προστασία του χώρου του. Για το σκοπό αυτό,

  • Εξοικονόμηση της Ενέργειας,

  • Ανακύκλωση,

  • Μείωση των Αποβλήτων

αποτελούν λίγες μόνο από τις επιβεβλημένες ενέργειες που συνιστούν την ατομική συμπεριφορά Πολιτών και επιχειρήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι ενέργειες αυτές έχουν ήδη προωθηθεί από την ΕΕ, αλλά χρειάζεται μια διαρκής προσπάθεια για την βελτίωσή τους, μέσα από τα θεσμικά όργανά της, για να γίνουν “ουσιαστικό κοινοτικό κεκτημένο”.

Την αναγκαία ευαισθητοποίηση μπορεί να τη μεταφέρουν,

  • Το Κράτος, μέσα από τα σχολεία με μια σύντομη μηνιαία καθιερωμένη διδασκαλία και

  • Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσα από την εντατική ενημέρωση των Πολιτών.

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι μόνο σκοπός των συλλογικών φορέων ή ενασχόληση κάποιων ακτιβιστών, είναι πρώτιστα ατομική ευθύνη ενός Φιλελευθέρου Πολίτη μέσα σε μια ανοικτή κοινωνία και τμήμα της αξιακής συμπεριφοράς μας.

Οι επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μια ευκαιρία να δείξουν οι Πολίτες την ευαισθησία και την επιμονή τους προς την κατεύθυνση αυτή».