Επικοινωνία

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Οι ιδέες, οι απόψεις, οι προτάσεις σας με ενδιαφέρουν πραγματικά. Ο διάλογος είναι ο μόνος τρόπος για να ξεπεραστεί η κρίση στη χώρα μας και να καταφέρουμε να χτίσουμε το μέλλον της Ελλάδας σε στέρεες βάσεις.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω της παρακάτω φόρμας. Η συμμετοχή σας με τιμά.