Ενεργειακή πολιτική – Πράσινη ανάπτυξη

Ενεργειακή πολιτική – Πράσινη ανάπτυξη

Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, σε συνδυασμό με τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή αποτελούν εδώ και δυο τουλάχιστον δεκαετίες σταθερό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η ορθολογική χρήση όλων των γνωστών πηγών ενέργειας με τη λιγότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση και ιδίως η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών για την ηλεκτροπαραγωγή, βρίσκεται στην πρωτοπορία του ευρωπαϊκού, αλλά και του εθνικού, σχεδιασμού.

Παραπέρα, η εξοικονόμηση της ενέργειας και η μείωση των ρύπων των αερίων θερμοκηπίου, όπως αυτή απορρέει από το Πρωτόκολλο του Κιότο, συνιστούν υποχρεωτικές προτεραιότητες που έχουν ήδη αποτυπωθεί στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και επιβεβαιωθεί στα πρόσφατα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Οδικό Χάρτη για την Ενέργεια με προοπτική το 2050, για μια Ευρώπη με μηδενικό άνθρακα.

Για την υλοποίηση των παραπάνω και σε εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές επιλογές, η Χώρα μας έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια που σε σημαντικό βαθμό έχουν αποδώσει, ενώ είναι δεδομένη η θέση ότι, οι προσπάθειες αυτές πρέπει να συνεχισθούν. Η Χώρα μας πρέπει να έλθει στην πρωτοπορία της καθαρής ενέργειας, ενώ οφείλει να αναπτύξει τον Ενεργειακό Τουρισμό, συνδυάζοντας το καθαρό περιβάλλον με τις πολυποίκιλες ομορφιές της.

Η Ευρώπη, αλλά και η Χώρα μας, έχει ανάγκη από ενεργειακούς πόρους, μια και οι ανάγκες της είναι πολλές και μεγάλες, ενώ οι πηγές της σε ενεργειακά προϊόντα σχεδόν ασήμαντες. Για το λόγο αυτό, διατίθενται τεράστια ποσά και αναλαμβάνονται εντατικές διπλωματικές πρωτοβουλίες για την κατασκευή αγωγών που θα μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από την Ανατολή στη Δύση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Χώρα μας επιδιώκει με κάθε τρόπο να εκμεταλλευθεί, τόσο τη γεωπολιτική της θέση, όσο και τις ειδικές σχέσεις με τους λαούς της Ανατολής, ώστε να διέλθουν από το έδαφός της, όσο γίνεται περισσότεροι, μικροί και μεγάλοι, ενεργειακοί δίαυλοι. Σε κάποιο βαθμό, αυτό έχει επιτευχθεί, αλλά μένει ακόμα πολλή δουλειά σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής, πράγμα που πρέπει και μπορεί να γίνει ακόμα.

Η εύλογη προσδοκία της ύπαρξης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στο υπέδαφος της Χώρας και στις υποθαλάσσιες περιοχές της, προκαλεί αισιοδοξία για ευνοϊκή μεταβολή της φυσιογνωμίας της μελλοντικής οικονομίας της Πατρίδας μας. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, η εντατικοποίηση των σχετικών διαδικασιών και η εξάντληση κάθε δυνατής περίπτωσης, πρέπει να βρίσκεται στην ατζέντα των Ελληνικών κυβερνήσεων τα επόμενα 10 χρόνια.

Η ανάδειξη των ελληνικών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκές, ενισχύει τη θέση της Χώρας μας, ιδίως σε σχέση με τους ανατολικούς γείτονές της και αναβαθμίζει τη γεωπολιτική της θέση.

Υπό το πρίσμα αυτό, η Χώρα μας πρέπει να δίνει με τους εκπροσώπους της καθημερινές μάχες στο κέντρο της Ευρώπης για να μετουσιώσει τα παραπάνω πλεονεκτήματα σε παράγοντες ευημερίας των Πολιτών.

Για να γίνει αυτό, χρειάζεται η διαρκής και εντατική ανάδειξη της εθνικής επιχειρηματολογίας,με τεκμηριωμένο λόγο και ορθολογικά στοιχεία.