Η θέση των νέων στην Ευρώπη

Η θέση των νέων στην Ευρώπη

Αν υπάρχει κάτι στο οποίο αξίζει να επενδύουν σταθερά οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι οι δυνατότητες των νέων ανθρώπων.

Κάτι τέτοιο δε συνεπάγεται φυσικά ότι η βιολογική νεότητα αποτελεί από μόνη της εχέγγυο για ένα καλύτερο μέλλον. Είναι αναγκαίο να συντρέχουν ευρύτερες κοινωνικές και πολιτισμικές παράμετροι. Ωστόσο η σύγχρονη ελληνική και διεθνής εμπειρία έχουν χαρτογραφήσει τη σημερινή νέα γενιά ως υψηλότατα εκπαιδευμένη και καταρτισμένη, αποτέλεσμα των εφοδίων που μπόρεσαν να λάβουν από τον οικογενειακό και εκπαιδευτικό τους περίγυρο, αλλά και των δεδομένων τομών που προσέφεραν οι τεχνολογικές εξελίξεις.

Με αυτές τις «αποσκευές», η θέση των νέων στην Ευρώπη πρέπει να εντοπίζεται στον πυρήνα της και όχι στο περιθώριο. Η πολιτικοποίησή τους στα ευρωπαϊκά κοινά είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης άρα και το δικό τους μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο η συμβολή τους πρέπει να είναι καίρια:

 • Στη διατήρηση και ενίσχυση της υφιστάμενης νομοθεσίας και του πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Οι θεμελιώδεις αυτοί κανόνες πρέπει να λειτουργούν ως  πυξίδα σε όλα τα κράτη-μέλη, παλαιά και νέα.
 • Στην αντιμετώπιση των κοινωνικών διακρίσεων και του ρατσισμού στην εμπέδωση ενός καθημερινού σεβασμού της διαφορετικής ταυτότητας.
 • Στην καταπολέμηση του νεοναζισμού σε κάθε επίπεδο, πραγματικό και συμβολικό. Οι Ευρωπαϊκοί λαοί κατά το Β΄ΠΠ βιώσαν με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις πολιτικές του ναζισμού και του φασισμού.
 • Στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ένοπλης βίας κάθε μορφής. Η ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών είναι προϋπόθεση για τη λειτουργία μιας πραγματικά Ενωμένης Ευρώπης.
 • Στο σεβασμό και τη διατήρηση των ιδιαίτερων εθνικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών των κρατών-μελών ως μοναδικά κομμάτια για τη συμπλήρωση της εικόνας του ευρωπαϊκού χάρτη.
 • Εν τέλει στην εμπέδωση μιας διακριτής ευρωπαϊκής ταυτότητας σε καθημερινό επίπεδο.

Η ενεργή συμμετοχή των νέων στο πεδίο της διαμόρφωσης των πολιτικών της Ε.Ε. και της λήψης αποφάσεων, είτε θεσμικά είτε μέσω άτυπων πρωτοβουλιών, μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις στα ποικίλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών για:

 • Την αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχιας, για την ουσιαστική ανάσχεση της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Τα φαινόμενα αυτά πλήττουν ιδιαίτερα τις νεαρές ηλικίες με κίνδυνο τη μηδενική ή μερική ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας.
 • Την ανακοπή της εξαναγκασμένης μετανάστευσης με σκοπό την εξεύρεση εργασίας και καλύτερου επιπέδου διαβίωσης με αποτέλεσμα την απώλεια επιστημόνων και εξειδικευμένων επαγγελματιών (braindrain) για την εκάστοτε χώρα προέλευσής τους.
 • Τη σταθεροποίηση του επενδυτικού περιβάλλοντος και την προοπτική ίδρυσης νέων επιχειρήσεων χωρίς εξοντωτική φορολόγηση και χρονοβόρες διαδικασίες έναρξης. Ιδιαίτερα για την ελληνική περίπτωση κάτι τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.
 • Την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας με νομικές ρήτρες που θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τέτοιων επιχειρήσεων.
 • Τη διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση στις χώρες της Ε.Ε. με ειδική μνεία για πρόσωπα που κατοικούν σε περιοχές απομακρυσμένες από τα μητροπολιτικά κέντρα και οι οποίες κατά κανόνα παρουσιάζουν χαμηλότερους δείκτες εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων. 

Οι νέοι της Ευρώπης αξιοποιώντας τα εφόδια τα οποία έλαβαν από τις παλαιότερες γενιές και τις δικές τους δημιουργικές ιδέες θέλουν και μπορούν μια νέα ματιά στην Ευρώπη. Θέλουν και προσδοκούν την ανανέωση των ευρωπαϊκών θεσμών και οργάνων ώστε  ο προσδιορισμός «γηραιά» να απηχεί μόνο το ιστορικό βάθος της Ευρώπης και όχι τις πολιτικές της.