Ψηφοφορίες

Ψηφοφορίες

Οι ψηφοφορίες έκλεισαν! Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγιά μας.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μπορείτε να τα δείτε στο παρακάτω γράφημα.

Infographic